วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ดาวน์โหลดข้อสอบปลายภาค2

คุณเข้ามาเป็นลำดับที่

track hits
CooperVision


แบบทดสอบทักษะคณิตศาสตร์.doc
แบบทดสอบทักษะการเขียนมาตราตัวสะกด ภาษาไทย ชุดที่ 5.doc
แบบทดสอบทักษะการเขียนมาตราตัวสะกด ภาษาไทย ชุดที่ 4.doc
แบบทดสอบทักษะการเขียนมาตราตัวสะกด ภาษาไทย ชุดที่ 3.doc
แบบทดสอบทักษะภาษอังกฤษ.doc
แบบทดสอบทักษะภาษาไทย.doc
แบบทดสอบทักษะสุขศึกษา.doc
แบบทดสอบทักษะสุขศิลปะ.doc
แบบทดสอบทักษะสังคมศึกษา.doc
แบบทดสอบทักษะวิทยาศาสตร์.doc
แบบทดสอบทักษะการเขียนมาตราตัวสะกด ภาษาไทย ชุดที่ 2.doc
แบบทดสอบทักษะการเขียนมาตราตัวสะกด ภาษาไทย ชุดที่ 1.doc
แบบทดสอบทักษะการอ่าน ภาษาไทย แม่ กด.doc
แบบทดสอบทักษะการอ่าน ภาษาไทย แม่ กง.doc
แบบทดสอบทักษะการอ่าน ภาษาไทย แม่ กก.doc
แบบทดสอบทักษะการอ่าน ภาษาไทย แม่ ก กา.doc
แบบทดสอบทักษะการอ่าน ภาษาไทย แม่ กน.doc
แบบทดสอบทักษะการอ่าน ภาษาไทย แม่ กบ.doc
แบบทดสอบทักษะการอ่าน ภาษาไทย แม่ เกอว.doc
แบบทดสอบทักษะการอ่าน ภาษาไทย แม่ เกย.doc .
แบบทดสอบทักษะการอ่าน ภาษาไทย แม่ กม.doc
แบบทดสอบทักษะการงานอาชีพ.doc